Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Π.Ε Ιωαννίνων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυσολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς»

Απόφαση