Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Π.Ε Ιωαννίνων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2021-2022»

Απόφαση