Αποστολή παραστατικών απόλυσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων

Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα που αφορούν την απόλυση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών έχουν αποσταλεί στα e-mail που είχαν δηλώσει κατά την πρόσληψη τους. Σε περίπτωση που κάποιος δεν τα έλαβε, παρακαλούμε να επικοινωνήσει στο 2651024947 ή να αποστείλει e-mail στη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων με θέμα “Αποστολή παραστατικών απόλυσης αναπληρωτών”  ζητώντας την αποστολή τους.