Σχ. Έτος 2022-2023

Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα νέα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας

 • Υπεύθυνοι: Μπότσικου Γιολάντα, Κωστάκη Χριστίνα, Τηλ. Επικ.: 2651024947,
 • Τεχνική Υποστήριξη & αναρτήσεις ιστοσελίδας: Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Γιώτης Ευάγγελος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 2. ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΒΠ-ΕΕΠ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 6. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 7. ΣΜΕΑΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1. ΟΔΗΓΟΙ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΚΑΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 2. Ανακοινοποίηση: Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» του Έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ 2022ΣΕ44520002 στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 3. Ανακοινοποίηση: Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» του Έργου «ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΣΑΕ 2020ΣΕ44520001, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.

ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ