Αναπληρωτές

Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα νέα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας

  • Υπεύθυνοι: Μπότσικου Γιολάντα, Κωστάκη Χριστίνα, Τηλ. Επικ.: 2651024947,
  • Τεχνική Υποστήριξη & αναρτήσεις ιστοσελίδας: Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Γιώτης Ευάγγελος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


*** Όλες τις πληροφορίες για τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν το Σχολικό Έτος 2022-2023 θα βρείτε στο υπομενού ..