Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει αίτηση παραίτησης και δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να επικοινωνήσουν άμεσα με την κυρία Σπαή στο 26510 24947.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αποστείλετε αίτηση παραίτησης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10 Μαρτίου στις 15:30.