Ανάληψη Υπηρεσίας Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Αποκλειστικά Ύστερα από Τηλεφωνικό Ραντεβού

Προσοχή:  οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για ανάληψη υπηρεσίας κ.λπ., αποκλειστικά ύστερα από επικοινωνία με τον κ. ΝΤΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,  Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων στο τηλέφωνο 2651029783 και τηλεφωνικό ραντεβού.

Ο Δ/ντής Π.Ε. Ιωαννίνων