Όροι χρ?σης

Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου http://dipe.ioa.sch.gr/tperival υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετικ? νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστικ? χρ?ση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Ο δικτυακός τόπος http://dipe.ioa.sch.gr/tperival παραπέμπει σε άλλους δικτυακούς τόπους υπό μορφ? συνδέσμων (links) αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδ?ποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ?/και των υπηρεσιών τους.