ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Σ?ΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ?ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕ?ΣΗΣ

Η ΠΕΕΚΠΕ (Πανελλ?νια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντικ? Εκπαίδευση) διοργανώνει το 5ο Πανελλ?νιο Συνέδριό της στα Ιωάννινα στις 26-28 Νοεμβρίου 2010 στο ξενοδοχείο Du Lac.

Password: