Μόρια Νηπιαγωγείων

Α/Α ΚΩΔ. ΥΠΠΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ
1 9200594 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΑΝΑΣΤΟΛΗ
2 9200573 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β ΟΧΙ
3 9200103 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΠΛΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
4 9200192 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
5 9200426 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
6 9200099 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
7 9200422 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
8 9200424 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
9 9200592 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
10 9200427 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
11 9200482 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
12 9200558 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
13 9200540 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
14 9200541 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
15 9200569 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
16 9200571 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
17 9200492 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
18 9200493 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
19 9200433 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
20 9200575 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
21 9200535 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
22 9521220 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
23 9521534 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
24 9200599 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
25 9200598 1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
26 9200377 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤ ΟΧΙ
27 9200554 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΓΟΥ ΑΒΓΟΥ Γ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
28 9200519 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α ΟΧΙ
29 9200527 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ Α ΟΧΙ
30 9200111 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α ΟΧΙ
31 9200570 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α ΟΧΙ
32 9200515 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α ΟΧΙ
33 9521219 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α ΟΧΙ
34 9521533 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α ΟΧΙ
35 9200089 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ Η ΟΧΙ
36 9200539 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ Β ΑΝΑΣΤΟΛΗ
37 9200520 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ Γ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
38 9200526 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΙΓ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
39 9200283 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Η ΟΧΙ
40 9200454 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ Α ΟΧΙ
41 9200597 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΣΤ ΟΧΙ
42 9200514 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ Β ΟΧΙ
43 9200387 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ Θ ΟΧΙ
44 9200317 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΙΓ ΟΧΙ
45 9200120 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ Γ ΟΧΙ
46 9200017 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Α ΟΧΙ
47 9521645 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Α ΟΧΙ
48 9200560 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ Β ΑΝΑΣΤΟΛΗ
49 9200361 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΙΤΣΑΣ ΖΙΤΣΑΣ Ε ΟΧΙ
50 9200536 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ Β ΟΧΙ
51 9200458 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ Γ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
52 9200434 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ι.Μ. ΡΩΜΑΝΟΥ Ι.Μ. ΡΩΜΑΝΟΥ Θ ΟΧΙ
53 9200291 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Ε ΟΧΙ
54 9200129 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΤΣΙΚΑ Α ΟΧΙ
55 9200490 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΤΣΙΚΑ Α ΟΧΙ
56 9200601 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΡΥΦΟΒΟΥ ΚΑΤΩ ΚΡΥΦΟΒΟΥ Γ ΟΧΙ
57 9200396 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Θ ΟΧΙ
58 9200524 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΙΒ ΟΧΙ
59 9200368 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ Γ ΟΧΙ
60 9200297 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Η ΟΧΙ
61 9200299 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Η ΟΧΙ
62 9200294 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Η ΟΧΙ
63 9200134 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ Β ΟΧΙ
64 9200460 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ Β ΟΧΙ
65 9200562 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΚΡΥΑΣ Β ΟΧΙ
66 9200048 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ Β ΟΧΙ
67 9200251 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΠΡΩΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α ΑΝΑΣΤΟΛΗ
68 9200459 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α ΟΧΙ
69 9200603 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ ΙΓ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
70 9200463 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Γ ΟΧΙ
71 9200086 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Ζ ΟΧΙ
72 9200093 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΑΣ ΜΗΛΕΑΣ ΙΓ ΟΧΙ
73 9520853 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΣΤ ΟΧΙ
74 9200537 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ζ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
75 9200151 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΦΡΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ Β ΟΧΙ
76 9200516 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ Β ΟΧΙ
77 9200149 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ Ε ΟΧΙ
78 9200156 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Β ΟΧΙ
79 9200579 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΟΥ ΝΗΣΟΥ Α ΑΝΑΣΤΟΛΗ
80 9520854 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΙΓΚΟ ΠΑΠΙΓΚΟ ΙΑ ΟΧΙ
81 9200262 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΟΧΙ
82 9200066 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α ΟΧΙ
83 9200067 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ Β ΑΝΑΣΤΟΛΗ
84 9200453 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Β ΟΧΙ
85 9520928 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ Θ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
86 9200168 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Ι ΟΧΙ
87 9200072 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ Β ΟΧΙ
88 9200481 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ Α ΟΧΙ
89 9200600 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ Ι ΑΝΑΣΤΟΛΗ
90 9200094 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ Ζ ΟΧΙ
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων