Σύνθεση ΠΥΣΠΕ

Πρόεδρος Λάζαρος Κωστανάσιος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Αναπληρωτής Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων)
Αναπληρωτής  
Τακτικό μέλος (Αντιπρόεδρος) Ευθυμίου Λεωνίδας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Διευθυντής 6ου Δ.Σ. Ιωαννίνων)
Αναπληρωτής Κωστανάσιος Λάζαρος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Συντονιστής Εκπ. Έργου στο ΠΕΚΕΣ Ηπείρου)
Τακτικό μέλος Μοσχίδου Μαρία εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ (οργανική στο 1ο Δ.Σ. Ανατολής Ιωαννίνων)
Αναπληρωτής Λώλης Δημήτριος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ (οργανική στο Δ.Σ. Παρακαλάμου)
Τακτικό αιρετό μέλος Λιόντος Βασίλειος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ  (οργανική στο Δ.Σ. Παρακαλάμου)
Αναπληρώτρια Κοκκινέλη Κυριακή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (οργανική στο Ε.Νηπιαγωγείο ΣΑΠ)
Τακτικό αιρετό μέλος Στουγιάννος Χρήστος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ (οργανική θέση 18ο Δ.Σ. Ιωαννίνων)
Αναπληρώτρια Νάτσια Ελευθερία εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (οργανική θέση στο 3ο Ν.Γ. Κόνιτσας)
Γραμματέας Μπριάκου Δήμητρα ΠΕ Διοικητικος-οικονομικός Προϊσταμένη του Τμήματος Α' Διοικητικού της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων
Αναπληρώτρια Γκουγιάννου Όλγα ΠΕ1 Διοικητικος

 

Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κουρουτό Μιχάλη του Σπυρίδωνα, εκπ/κό κλ. ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων (τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ.: 210-5238148, κιν.: 6945807374), με αναπληρώτριά του την κ. Τσιούρη Ελένη, εκπ/κό κλ. ΠΕ06, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «ΓΕΝΕΣΙΣ» (τηλ. κιν: 6944411097)

2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, εκπ/κό κλ.ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη-Οικονόμου» (τηλ κιν.: 6948804180), με αναπληρωτή του τον κ. Γούλα Αλέξανδρο, εκπ/κό κλ. ΠΕ07, που υπηρετεί στο σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ. κιν: 6944647029)

Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν , αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.):

1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ, Προσφυγικά Ανατολής Ιωάννινα (τηλ.: 2651085175) με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.: 2107651522).

   2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο των ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Διονύσου 4 Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500) με αναπληρωτή του τον κ. Καπελλίδη Σπύρο των ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500).

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων