ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - 2017-18

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία (ειδικότητα, ονοματεπώνυμο και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους)  των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση, Βελτίωση Θέσης ή Οριστική Τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2017-2018 σύμφωνα με την αρ. 63/15-12-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων.

Ακολουθούν αναλυτικά οι ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ των αιτούντων Εκπαιδευτικών

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΠΕ001] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ/ΕΕΕΕΚ [001.ΣΜΚΔ001] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ [003.ΠΕΒ01] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [002.ΔΙΑΠ001] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων