Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, που 24 Ιουλίου 2020 1881
Ανασυγκρότηση του διευρυμένου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ιωαννίνων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 με τα επιπλέον μέλη και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών 17 Ιανουαρίου 2020 247
Τροποποιήσεις Τοποθέτησης-Προσωρινές τοποθετήσεις-Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 17 Σεπτεμβρίου 2018 1252
Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11 Σεπτεμβρίου 2018 970
Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου κλάδου ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 10 Σεπτεμβρίου 2018 820
Tοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Αρμοδιότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 5-09-2018 06 Σεπτεμβρίου 2018 1727
Τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δάσκαλοι σε ΣΜΕΑΕ 31 Αυγούστου 2018 1337
Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου κλάδου ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 24 Αυγούστου 2018 940
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου 24 Αυγούστου 2018 1290
Ανακοίνωση (με ανακοινοποίηση ως προς τις ώρες των ΠΕ86 και ΠΕ05 στα Πειραματικά Δ.Σ. & στο Δ.Σ. Κατσικά) Υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ79. 17 Ιουλίου 2018 1664
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων