ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ΠΔ 79 (ΦΕΚ Α΄109/01.08.2017) όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου, υποβάλλονται σε γραπτή ή/και προφορική δοκιμασία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο στη σχολική περιφέρεια του οποίου διαμένουν.

Οι εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνει τις αιτήσεις και με πράξη του ορίζει το σχολείο στο οποίο θα γίνουν οι εξετάσεις, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του οποίου εκδίδει τον Τίτλο Σπουδών, αν οι ενδιαφερόμενοι επιτύχουν στις εξετάσεις.

Στην ίδια διαδικασία μπορούν να πάρουν μέρος και όσοι απώλεσαν τον Τίτλο Σπουδών τους και δεν είναι εφικτή η έκδοση Πιστοποιητικού Σπουδών.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων