Οργανόγραμμα Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ.Α΄ – 23/2/2018) - Άρθρο 51

organogramma

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων