Διευθυντής Π.Ε. Ιωαννίνων

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που αναλαμβάνω τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε και έχοντας επίγνωση των δυσκολιών, καλώ τους διοικητικούς λειτουργούς, τους συντονιστές και συντονίστριες εκπαιδευτικού έργου, τους διευθυντές των σχολείων, τους συνδικαλιστές και τους λειτουργούς των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης να συνεργαστούμε ουσιαστικά συνδιαμορφώνοντας ένα κοινό πλαίσιο δράσης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνω στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι το προηγούμενο σχολικό έτος ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποδοτικά σε έναν διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης, αυτόν της ψηφιακής τάξης. Φέτος, με το άνοιγμα των σχολείων σε πλήρη σύνθεση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εργαστούν σε μια καινούρια συνθήκη, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα διαχειριστούν εξίσου αποτελεσματικά.

Προσωπικά από τη θέση μου δεσμεύομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την κανονική λειτουργία των σχολείων και την αναμόρφωση της σχολικής ζωής στην κατεύθυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης, της διαπολιτισμικής αγωγής και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας και προσδοκώ ότι θα έχουμε μια δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία.

 

 

Με εκτίμηση


Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

 


Δημήτριος Ντούτσης

 

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων