Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και ποσοτικής προσφοράς σχετικά με μετακίνηση – διανυκτέρευση μαθητών-συνοδών του 20ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων και επιστροφή

Το 20ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων διοργανώνει τριήμερη (2 διανυκτερεύσεις) εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα) από 17-5-2018 έως και 19-5-2018

Αριθμός μαθητών :31

Συνοδών γονέων: 30

Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 3

Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από το σχολείο: 17-5-2018 και ώρα 08:00

Ημερομηνία και ώρα επιστροφής στο σχολείο:19-5-2018 και ώρα 20:00

Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* σε κεντρική περιοχή (πλην Ομονοίας) με πρωινό, υποχρεωτική ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του και με διανυκτέρευση των μαθητών και των συνοδών τους σε δίκλινα στην πλειοψηφία και τρίκλινα δωμάτια. Για τη διενέργεια αυτής της μετακίνησης-διανυκτέρευσης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια....Δείτε περισσότερα

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων