Διασχολικό πρόγραμμα τοπικής ιστορίας

Διασχολικό πρόγραμμα τοπικής ιστορίας

Τίτλος προγράμματος: «μονοπάτια ιστορίας και πολιτισμού»

Υπότιτλος: «...που ενώνουν πόλεις και χωριά, λαούς και κράτη!»
                                  (μα και σχολεία μεταξύ τους)

Δέκα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή των Μαρμάρων, του Σταυρακίου και των Καρδαμιτσίων - στις δυτικές πα-ρυφές της πόλης των Ιωαννίνων - αποφάσισαν να κάνουν πράξη ένα διασχολικό σχέδιο συνεργα-σίας και να αποτελέσουν ένα δίκτυο σχολικών μονάδων το οποίο αποτελείται από:
? το 1ο και 3ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων και το Νηπιαγωγείο Σταυρακίου
? το 1ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων και το Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου
? το Γυμνάσιο Σταυρακίου και το 11ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
? το 9ο ΓΕΛ Ιωαννίνων και
? το ΕΕΕΕΚ Ιωαννίνων.

Σχεδιάσαμε από κοινού και υλοποιήσαμε, κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, ένα βιωματι-κό πρόγραμμα τοπικής ιστορίας με τον γενικό τίτλο: «μονοπάτια ιστορίας και πολιτισμού ... που ενώνουν πόλεις και χωριά, λαούς και κράτη! [... αλλά και σχολεία μεταξύ τους]».
Η αρχική σκέψη ήταν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό τα σχολεία όλων των βαθμί-δων στα δυτικά προάστια των Ιωαννίνων, τα οποία βρίσκονται σε μια ενιαία γεωγραφική περιοχή και αποτελούν μια εκπαιδευτική ενότητα, εφόσον όλοι οι μαθητές καταλήγουν στο 9ο Γενικό Λύ-κειο, στα Καρδαμίτσια. Κοινός μας στόχος ήταν, αφενός να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του τόπου που ζουν και αφετέρου να γνωριστούν και να έρθουν σε διάδραση και διεπαφή μεταξύ τους.
Κάθε σχολείο ασχολήθηκε και εξέτασε, μέσα από τη δική του οπτική, θέματα τοπικής ιστο-ρίας και πολιτισμού και στο τέλος όλα μαζί τα σχολεία, στην προσπάθειά τους να βγουν απ' τα στενά όρια της γειτονιάς και του χωριού, συναντήθηκαν στο μονοπάτι που ενώνει την περιοχή και την οδηγεί στην πόλη αλλά και έξω από τη χώρα, στη σκληρή ξενιτειά. Δηλαδή, στο μονοπάτι της ιστορίας και του πολιτισμού που έκανε τους κατοίκους της περιοχής, πολίτες του κόσμου ... Τη «Βλαχόστρατα»!
Η «Βλαχόστρατα» είναι ο δρόμος που οδηγεί προς την πόλη των Ιωαννίνων αλλά και προς την Ευρώπη των λαών. Είναι εκείνο το μονοπάτι, που δημιουργεί τα τελευταία χρόνια μια πολυπο-λιτισμική κουλτούρα σε μια νεοϊδρυθείσα οικιστική περιοχή, αποτέλεσμα κυρίως της εσωτερικής μετανάστευσης, και αγκαλιάζει κάθε κάτοικό της απ' όπου κι αν προέρχεται, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με πνεύμα σύμπνοιας και αγάπης.
Οι κοινές δράσεις των σχολικών μονάδων της περιοχής είχαν ως στόχο:

? Να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο για τα σχολεία όλων των βαθμίδων, για τους κατοίκους και για τις τοπικές κοινότητες της περιοχής.
? Να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων
? Να καλλιεργήσουν την αλληλεγγύη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλοαποδοχή.
? Να συμβάλουν στην καταπολέμηση των ρατσιστικών τάσεων, των διακρίσεων και του σχο-λικού εκφοβισμού.
? Να προωθήσουν το άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία και τη συνεργασία με τους τοπι-κούς φορείς
? Να μετατρέψουν την περιοχή σε πραγματική κοινότητα.

Στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα παρείχαν την αμέριστη υποστήριξή τους και την απαραίτη-τη επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση οι σχολικοί σύμβουλοι:
Δήμητρα Γκανιάτσα
Πέτρος Αγγελόπουλος
Ευδοξία Σακελλαροπούλου
Ιωάννης Αναγνώστου
Ιωάννης Γεωργόπουλος

Το υλικό αυτής της συνεργασίας και τα αποτελέσματα των εργασιών τους
θα παρουσιάσουν τα σχολεία-συνεργάτες
την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016, στις 10:00 το πρωί,
σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων, στα Καρδαμίτσια,
όπου κάθε σχολείο θα καταθέσει τη δική του ψηφίδα σε μια προσπάθεια σύνθεσης
του ιστορικο-πολιτισμικού μωσαϊκού της περιοχής.

Κοινή επιθυμία όλων μας είναι,
η προσπάθεια αυτή όχι μόνο να συνεχιστεί και στο μέλλον αλλά και να διευρυνθεί με νέες συνερ-γασίες, αποτελώντας το έναυσμα για νέες διασχολικές-εκπαιδευτικές δράσεις.

Ιστοσελίδα του προγράμματος: https://diasxoliko.wordpress.com/

το πρόγραμμα της εκδήλωσης

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων