ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής παρουσιάζει στο Γραφείο του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων τα ΚΑΛΑΝΤΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων