Σύνθεση ΠΥΣΠΕ

Πρόεδρος Τζίμας Γρηγόρης εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων)
Αναπληρωτής Λώλης Θωμάς , εκπ/κός κλάδου ΠΕ 70, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τακτικό μέλος (Αντιπρόεδρος) Κωστανάσιος Λάζαρος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (Διευθυντής 1ου Δ.Σ. Κόνιτσας)
Αναπληρώτρια Δημητριάδη Ελένη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (Διευθύντρια 1ου Δ.Σ. Ιωαννίνων)
Τακτικό μέλος Μοσχίδου Μαρία εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (οργανική στο3ο Δ.Σ. Ανατολής Ιωαννίνων)
Αναπληρώτρια Ρέγκα Αθανασία εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (οργανική στο Δ.Σ. Μεταμόρφωσης)
Τακτικό αιρετό μέλος Λιόντος Βασίλειος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 - Αγγλικής γλώσσας  (Προσωρινή τοποθέτηση στο 1ο Δ.Σ. Μετσόβου)
Αναπληρώτρια Κοκκινέλη Κυριακή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών (οργανική στο Ε.Νηπιαγωγείο ΣΑΠ)
Τακτικό αιρετό μέλος Στουγιάννος Χρήστος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (οργανική θέση 18ο Δ.Σ. Ιωαννίνων)
Αναπληρώτρια Νάτσια Ελευθερία εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών (οργανική θέση στο 3ο Ν.Γ. Κόνιτσας)
Γραμματέας Μπριάκου Δήμητρα ΠΕ Διοικητικος-οικονομικός Προϊσταμένη του Τμήματος Α' Διοικητικού της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων
Αναπληρώτρια Φραγκάκη Άννα ΠΕ Διοικητικος-οικονομικός μονιμος υπάλληλος Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων

 

Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κουρουτό Μιχάλη του Σπυρίδωνα, εκπ/κό κλ. ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων (τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ.: 210-5238148, κιν.: 6945807374), με αναπληρώτριά του την κ. Τσιούρη Ελένη, εκπ/κό κλ. ΠΕ06, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «ΓΕΝΕΣΙΣ» (τηλ. κιν: 6944411097)

2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, εκπ/κό κλ.ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη-Οικονόμου» (τηλ κιν.: 6948804180), με αναπληρωτή του τον κ. Βαγιούλα Αργύρη, εκπ/κό κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «ΓΕΝΕΣΙΣ» (τηλ. κιν: 6948460173)

Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν , αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.):

1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ, Προσφυγικά Ανατολής Ιωάννινα (τηλ.: 2651085175) με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.: 2107651522).

   2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο των ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Διονύσου 4 Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500) με αναπληρωτή του τον κ. Καπελλίδη Σπύρο των ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500).

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων