Μεταθέσεις 2016-2017 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΕΑΕ και Βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση.

H Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία (ειδικότητα, ονοματεπώνυμο και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους)  των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση, βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2016-2017 σύμφωνα με την αρ. 9/27-03-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων.  Δείτε Αναλυτικά

Δείτε τον τελικό κατάλογο μεταθέσεων Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων