Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκαιρη προσέλευση εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης και απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων 07 Αυγούστου 2012 1082
Εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων 2012_13 06 Αυγούστου 2012 1810
Έντυπα τοποθετήσεων εκπ/κών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, για το σχ. έτος 2012-2013 06 Αυγούστου 2012 1631
Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων - Προθεσμία υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης. 11 Ιουλίου 2012 1668
Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων - Προθεσμία υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης. (2) 11 Ιουλίου 2012 81
Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων. 11 Ιουλίου 2012 1718
Ανακοινοποίηση στο ορθό: Αλφαβητική κατάσταση μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση. 09 Ιουλίου 2012 1365
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών 2012-2013 από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ 13 Ιουνίου 2012 946
Αλφαβητική κατάσταση μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση 08 Μαΐου 2012 1949
Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων για οργανική θέση, για Σχολικούς Συμβούλους που ανήκαν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων 10 Φεβρουαρίου 2012 470
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων