Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Ιωαννίνων 25 Ιουνίου 2018 48
Πρόταση μεταθέσεων-τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ86 για το σχολικό έτος 2018-2019-Β΄ & Γ΄ Φάση 20 Ιουνίου 2018 166
Πρόταση μεταθέσεων-τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ86 για το σχολικό έτος 2018-2019 14 Ιουνίου 2018 447
Ανακοίνωση δικαιολογητικών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού 11 Ιουνίου 2018 189
Ανακοίνωση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 06 Ιουνίου 2018 430
Μεταθέσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018-2019-(Γ΄ Φάση) 21 Μαΐου 2018 435
Μεταθέσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018-2019 16 Μαΐου 2018 1118
Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων μετά την πρόταση τοποθέτησης Αρ. Πρωτ.: 2898/9-5-2018 των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 09 Μαΐου 2018 651
Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 09 Μαΐου 2018 470
Χαρακτηρισμός ονομαστικά οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 02 Μαΐου 2018 848
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων