Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Δείτε τη σχετική απόφαση 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων