ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_ΠΕ60_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-24-9-2016

Τροποποίηση της με αρ. Φ.11.3/8465/22-9-2016 Απόφασης του Διευθυντή Π.Ε Ιωαννίνων ως προς τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών εντός ΠΥΣΠΕ

Δείτε ολόκληρη την σχετική σημερινή απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων