Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων αλλά και για τοποθέτηση όσων αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ σε σχολική μονάδα του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, λήγει την Παρασκευή 13/07/2018.

Σχετική ανάρτηση της 27 – 6 - 2018 http://dipe.ioa.sch.gr/index.php/pyspe/anakoinoseis-pyspe/1363-seis-entos-pyspe-2018 της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων