Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών όλων των κλάδων της Διεύθυνσης Π.Ε Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2018-2019
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων