Ανακοίνωση δικαιολογητικών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων μετά σε συνεδρίασή του στις 11-6-2018 ανακοινώνει ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού είναι τα κάτωθι:

ü  Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

ü  Συμβάσεις

ü  Ένσημα

ü  Υπεύθυνη Δήλωση

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατό, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελός τους.

Συνημμένα: Υπεύθυνη Δήλωση

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

         ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων