Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων - Ανακοίνωση δικαιολογητικών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού

Ανακοίνωση δικαιολογητικών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων μετά σε συνεδρίασή του στις 11-6-2018 ανακοινώνει ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού είναι τα κάτωθι:

ü  Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

ü  Συμβάσεις

ü  Ένσημα

ü  Υπεύθυνη Δήλωση

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατό, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελός τους.

Συνημμένα: Υπεύθυνη Δήλωση

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

         ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων