Μεταθέσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018-2019-(Γ΄ Φάση)

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 21-5-2018 λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 63971/Ε2/23-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Οδηγίες για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»  σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 25-5-2018,  τοποθέτησε, χωρίς αίτησή τους, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς αρμοδιότητά μας, για το σχολικό έτος 2018-2019

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων