Μεταθέσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018-2019

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 16-5-2018 λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 63971/Ε2/23-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Οδηγίες για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»  σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 25-5-2018,

α) πραγματοποίησε τις παρακάτω μεταθέσεις – τοποθετήσεις, για το σχολικό έτος 2018-2019:

β)  Καλεί τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) κι όσες έχουν κριθεί οργανικά υπεράριθμες και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν με την Α΄ φάση των μεταθέσεων, να υποβάλουν, εάν επιθυμούν, νέα δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά, από την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 μέχρι και την Παρασκευή18 Μαΐου 2018 και ώρα 13.00.

γ) Καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων που αφορούν στις παραπάνω μεταθέσεις ή τοποθετήσεις να την καταθέσουν ή να την αποστείλουν με fax (2651024846) στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, από την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 μέχρι και την Παρασκευή18 Μαΐου 2018 και ώρα 13.00.

δ) Ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά ανά ειδικότητα, ως ακολούθως:

Δείτε ολόκληρη την σχετική ανακοίνωση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων