Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων μετά την πρόταση τοποθέτησης Αρ. Πρωτ.: 2898/9-5-2018 των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Μετά την πρόταση τοποθέτησης των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με τη με αρ. 16/9-5-2018 πράξη του, προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ και ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για σχολικό έτος 2018-2019 σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ και ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ στα Δημοτικά Σχολεία-Νηπιαγωγεία που έχουν συσταθεί τμήματα ολοήμερου είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο ή για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, οι μεταθέσεις – τοποθετήσεις στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία εντός ΠΥΣΠΕ θα αναφέρονται στη σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένα τμήματά της.

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ – οριστική τοποθέτηση έχουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Επισυνάπτεται:

Πίνακας οργανικών κενών

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων