Χαρακτηρισμός ονομαστικά οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 2-5-2018 λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 63971/Ε2/23-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Οδηγίες για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμαις Εκπαίδευσης» σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 25-5-2018:

Χαρακτήρισε ονομαστικά οργανικά υπεράριθμους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς

Επισυνάπτονται:

  1. Απόφαση ομάδων Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ιωαννίνων
  2. Υπεύθυνη δήλωση
  3. Δήλωση τοποθέτησης
  4. Τα οργανικά κενά
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων