Προσδιορισμός οργανικών κενών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων και διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 26-4-2018 αποφάσισε

τον Προσδιορισμό των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων, κατά κλάδο, και κατά σχολική μονάδα

επισυνάπτεται η υπεύθυνη δήλωση υπεραριθμιών

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων