Τροποποιήσεις-Παρατάσεις τοποθετήσεων-Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων πράξη 63/15-12-2017

Την με αρ. 63/15-12-2017, Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων, στην οποία καταχωρήθηκαν προτάσεις για τροποποιήσεις-παρατάσεις τοποθετήσεων-συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών αρμοδιότητας μας

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων