Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις θεραπείας εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

Σας ενημερώνουμε ότι, όσες αιτήσεις θεραπείας κατατέθηκαν έως και 07/12/2017, εξετάστηκαν από το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και, εφόσον δεν υπήρξε δυνατότητα ικανοποίησής τους, απορρίφθηκαν στη με ημερομηνία 07/12/2017 συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων