Ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων εκπαιδευτικών για μετάθεση, βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

H Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία (ειδικότητα, ονοματεπώνυμο και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους)  των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση. Ενστάσεις δύναται να υποβληθούν από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017και στο διάστημα αυτό μπορεί να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ των υποβληθεισών ενστάσεων. Δείτε ολόκληρη την σχετική ανακοίνωση

Ακολουθούν αναλυτικά οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ των αιτούντων Εκπαιδευτικών

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΠΕ001] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ/ΕΕΕΕΚ [001.ΣΜΚΔ001] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ [003.ΠΕΒ01] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [002.ΔΙΑΠ001] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων