Ανακοίνωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντριών Νηπιαγωγείων αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

Από τη Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι   καταρτίστηκε και αναρτάται στην ιστοσελίδα μας (http://dipe.ioa.sch.gr/) ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, μετά την διαδικασία των συνεντεύξεων, που προβλέπεται.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη διαδικασία έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ενστάσεων για τον τελικό πίνακα από 18/10/2017 έως και 20/10/2017.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων