Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντριών Νηπιαγωγείων αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

Από τη Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι   ότι αναρτάται στην ιστοσελίδα μας (http://dipe.ioa.sch.gr/) ο πίνακας που αφορά στο πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψήφιων Διευθυντριών Νηπιαγωγείων αρμοδιότητάς μας, που προβλέπεται...Δείτε την σχετική απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων