Πράξη.49/03-10-2017 Π.Υ.Σ.Π.Ε Ιωαννίνων. Προσωρινές Τοποθετήσεις-Τροποποιήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων

Πραγματοποιούνται οι παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας, Δείτε τη σχετική απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων