Πράξη.48/29-9-2017 Π.Υ.Σ.Π.Ε Ιωαννίνων. Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων

 Πραγματοποιούνται οι παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας, Δείτε τη σχετική απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων