Πράξη 47/28-9-2017.Τοποθέτηση Προϊσταμένων 1/θέσιων Νηπιαγωγείων και 1/θέσιων Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2017-2018

Mε την αρ. 47/28-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων τοποθετήθηκαν  ως Προϊστάμενοι των 1/θέσιων Νηπιαγωγείων και των  1/θέσιων Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς


   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων