Πράξη 45/25-9-2017 του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ιωαννίνων. Αποσπάσεις-Ανακλήσεις-Τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων. Χαρακτηρισμός ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμης εκπαιδευτικού & τοποθέτηση

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ιωαννίνων στην συνεδρίαση της 25 ? 9 - 2017 και την αρ. 45 Πράξη προέβη στις παρακάτω αποφάσεις:

1.Χαρακτηρισμός ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο 2ο Ν/Γ Ανατολής για το διδακτικό έτος 2017-2018.

2. Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμης εκπ/κού κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

3. Αποσπάσεις-Ανακλήσεις-Τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων