Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών 4/θ Νηπιαγωγείων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής αιτήσεων με απόσπαση σε Νηπιαγωγεία αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν.4327/2015 και του άρθρου 1 του ν.4473/2017, να υποβάλουν εφόσον επιθυμούν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων, από την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών 4/θεσίων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων, για τριετή θητεία που ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει στις 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη

Επισυνάπτονται:

1. Αίτηση Υποψηφίων Δ/ντων

2. Υπευθυνη Δήλωση Υποψηφίων Δ/ντων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων