Δήλωση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι και όσων από τους κλάδους ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16.01 έχουν οργανική θέση και πρέπει να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

Επισυνάπτονται:

1Η Αίτηση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων & όσων έχουν οργανική θέση για συμπλήρωση ωραρίου

2Ο πίνακας με τα κενά _ΠΕ06_ΠΕ11_ΠΕ16.01

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων