Ανακοίνωση συμπληρωματικών μεταθέσεων ? τοποθετήσεων & αμοιβαίων μεταθέσεων του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2017-2018

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων μετά την συνεδρίασή του στις 29 Μαΐου 2017 κατέληξε στις παρακάτω αποφάσεις :

1. Συμπληρωματικές μεταθέσεις ? τοποθετήσεις του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2017-2018

2. Στην συνεδρίασή του ΠΥΣΠΕ στις 24-5-2017 πραγματοποίησε τις αμοιβαίες μεταθέσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων, ως ακολούθως

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων