Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, και ΠΕ16.01 Μουσικής Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για σχολικό έτος 2017-2018

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με τη με αρ. 14/18-5-2017 πράξη του, προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις

1. Δείτε ολόκληρη τη σχετική απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου

2. Τον Πίνακα με τις οργανικές θέσεις ανα ειδικότητα και Σχολική Μονάδα

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων