Σύνθεση ΠΥΣΠΕ

Πρόεδρος Τζίμας Γρηγόρης εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων)
Αναπληρωτής Αυδίκος Βασίλειος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (Διευθυντής 3ου Δ.Σ. Ιωαννίνων)
Τακτικό μέλος (Αντιπρόεδρος) Κωστανάσιος Λάζαρος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (Διευθυντής 1ου Δ.Σ. Κόνιτσας)
Αναπληρώτρια Δημητριάδη Ελένη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (Διευθύντρια 1ου Δ.Σ. Ιωαννίνων)
Τακτικό μέλος Μοσχίδου Μαρία εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (οργανική στο3ο Δ.Σ. Ανατολής Ιωαννίνων)
Αναπληρώτρια Ρέγκα Αθανασία εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (οργανική στο Δ.Σ. Μεταμόρφωσης)
Τακτικό αιρετό μέλος Λιόντος Βασίλειος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 - Αγγλικής γλώσσας  (Προσωρινή τοποθέτηση στο 1ο Δ.Σ. Μετσόβου)
Αναπληρώτρια Κοκκινέλη Κυριακή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών (οργανική στο Ε.Νηπιαγωγείο ΣΑΠ)
Τακτικό αιρετό μέλος Στουγιάννος Χρήστος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - δασκάλων (οργανική θέση 18ο Δ.Σ. Ιωαννίνων)
Αναπληρώτρια Νάτσια Ελευθερία εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών (οργανική θέση στο 3ο Ν.Γ. Κόνιτσας)
Γραμματέας Μπριάκου Δήμητρα ΠΕ ΔΙΟΙΚ (υπάλληλος Διεύθυνσης Π.Ε, Ιωαννίνων)
Αναπληρώτρια Φραγκάκη Άννα ΠΕ ΔΙΟΙΚ (υπάλληλος Διεύθυνσης Π.Ε, Ιωαννίνων)
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων