Ανακοίνωση οριστικών πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων εκπαιδευτικών για μετάθεση, βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση-2016-2017

Λεπτομέρειες

H Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία (ειδικότητα, ονοματεπώνυμο και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους)  των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση, βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2016-2017 σύμφωνα με την αρ. 9/27-03-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων.  Δείτε Αναλυτικά

Δείτε τον τελικό κατάλογο μεταθέσεων Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων

 

 

«Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017»

Λεπτομέρειες

1. H εγκύκλιος των αποσπάσεων

2. Η αίτηση των αποσπάσεων

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2013-2014

Λεπτομέρειες

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ.

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2012

Λεπτομέρειες
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων