Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών σχολείων 2ης, 3ης, 6ης ενότητας Ν. Άρτας και Ν. Ιωαννίνων

Πρόσκληση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων