Πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου Δημοτικών σχολείων 3ης ενότητας Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου

Πρόσκληση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων